Bestill service

Fastpris – 1890,- inkl mva

Vi gjør service og reparasjoner på de fleste kjente merker. Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg!

  Service og reparasjon

  Vi gjør service og reparasjoner på de fleste kjente merker.
  For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på varmepumpen hvert 2 år og utført av en autorisert forhandler.
  En service vil normalt ta 1-2 timer, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.,

  Fordeler med en grundig service

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen

  En grundig service utføres av en autorisert forhandler, og innebærer følgende

  Inndel

  • Demontering av deksel til innedel
  • Rengjøring av registeret
  • Rengjøring av viftehjulet ved behov
  • Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul
  • Rengjøring og kontroll av drenering
  • Kontroll av viftemotor
  • Kontroll av spjeld
  • Bytte av batterier til fjernkontroll ved behov

  Utedel

  • Vask av register
  • Kontroll av lekkasjer
  • Visuell kontroll av lekasjer (oljesøl)
  • Kontroll av 4-veis ventil
  • Ettertrekking av skruer for kabler

  Målinger av maskinen i varmedrift

  Viftehastigheten settes på maks og termostat settes til max. før man måler følgende:

  • Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
  • Temperatur på luft som går ut av innedelen